Softvér Adobe® Acrobat® XI Pro a Standard

 

Víta vás súbor ReadMe pre produkty Adobe® Acrobat® XI Pro a Adobe Acrobat XI Standard, ktorý obsahuje dôležité informácie o produktoch Adobe Acrobat. V položkách súboru ReadMe, ktoré sa týkajú všetkých produktov, nie je uvedený názov produktu. Informácie o podpore produktu Adobe Acrobat XI nájdete na adrese http://www.adobe.com/go/acrobat_support_sk

 

Systémové požiadavky

 

Aplikácia Acrobat XI Pro pre systém Windows® má nasledujúce požiadavky:

 

·         Procesor 1,3 GHz alebo výkonnejší

·         Operačný systém Microsoft® Windows XP s balíkom SP3 pre 32-bitovú verziu (s balíkom SP2 pre 64-bitovú verziu), Windows Server® 2003 R2 (32-bitová a 64-bitová verzia), Windows Server 2008 alebo 2008 R2 (32-bitová a 64-bitová verzia), Windows 7 (32-bitová a 64-bitová verzia), Windows 8 (32-bitová a 64-bitová verzia)

·         512 MB nainštalovanej pamäte RAM (odporúča sa 1 GB)

·         1,9 GB voľného miesta na pevnom disku (Poznámka: Inštalačný program vytvára počas inštalácie dočasné súbory, takže v danom čase je skutočné miesto potrebné na pevnom disku väčšie ako uvedená hodnota.)

·         Rozlíšenie obrazovky 1 024 x 768

·         Internet Explorer 7, 8, 9, 10, Firefox (ESR), Chrome

·         Jednotka DVD-ROM v prípade inštalácie z disku DVD

·         Voliteľné hardvérové urýchľovanie videa

V prípade operačných systémov Windows Server 2003 SP2 a Windows XP SP2 (64-bitová verzia) sa vyžaduje oprava Microsoft KB-930627. Prejdite na adresu:

http://support.microsoft.com/kb/930627

 

 

Aplikácia Acrobat XI Standard pre systém Windows® má nasledujúce požiadavky:

 

·         Procesor 1,3 GHz alebo výkonnejší

·         Operačný systém Microsoft® Windows XP s balíkom SP3 pre 32-bitovú verziu (s balíkom SP2 pre 64-bitovú verziu), Windows Server® 2003 R2 (32-bitová a 64-bitová verzia), Windows Server 2008 alebo 2008 R2 (32-bitová a 64-bitová verzia), Windows 7 (32-bitová a 64-bitová verzia), Windows 8 (32-bitová a 64-bitová verzia)

·         512 MB nainštalovanej pamäte RAM (odporúča sa 1 GB)

·         1,5 GB voľného miesta na pevnom disku (Poznámka: Inštalačný program vytvára počas inštalácie dočasné súbory, takže v danom čase je skutočné miesto potrebné na pevnom disku väčšie ako uvedená hodnota.)

·         Rozlíšenie obrazovky 1 024 x 768

·         Internet Explorer 7, 8, 9, 10, Firefox (Extended Support Release), Chrome

·         Jednotka DVD-ROM v prípade inštalácie z disku DVD

·         Voliteľné hardvérové urýchľovanie videa

V prípade operačných systémov Windows Server 2003 SP2 a Windows XP SP2 (64-bitová verzia) sa vyžaduje oprava Microsoft KB-930627. Prejdite na adresu:

http://support.microsoft.com/kb/930627

 

Pokyny na inštaláciu

 

Podľa nasledujúcich pokynov nainštalujte nový softvér alebo vykonajte aktualizáciu z predchádzajúcej verzie. Ak inštalujete aktualizáciu, môže byť potrebné poskytnúť dôkaz vlastníctva.

 

Inštalácia aplikácie Acrobat XI v systéme Windows

 

1. Reštartujte systém Windows a vypnite všetok antivírusový softvér.

 

2. Pripojte počítač na internet.

 

3. Spustite inštaláciu:

  • Ak ste aplikáciu Acrobat zakúpili na disku DVD, vložte disk DVD.
  • Ak ste aplikáciu Acrobat zakúpili vo forme balíka na prevzatie, prevezmite balík do umiestnenia na pevnom disku.

 

Spoločnosť Adobe odporúča pred nainštalovaním softvéru zálohovať prevzatý balík, pokiaľ možno na disk DVD. Dvakrát kliknite na súbor .exe, aby sa dekomprimoval.

 

V operačnom systéme XP sa na pracovnej ploche vytvorí priečinok

 

 <systémová jednotka>:\Documents and Settings\<užívateľ>\Desktop\Adobe Acrobat XI.

 

V operačných systémoch Windows 7 a 8 sa na pracovnej ploche vytvorí priečinok

 

<systémová jednotka>:\users\<meno užívateľa>\Desktop\Adobe Acrobat XI.

 

Keď budete pripravení na inštaláciu, otvorte priečinok Adobe Acrobat XI a dvakrát kliknite na súbor setup.exe.

 

V dialógovom okne inštalácie aplikácie Adobe Acrobat XI vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo „OK“. Vyberte jazyk, ktorý ste zakúpili. Na obrazovke inštalácie aplikácie Adobe Acrobat XI kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Inštalačný program vypočíta miesto potrebné na disku a vyhľadá predchádzajúce verzie. Ak sa nájde predchádzajúca verzia rovnakého produktu Acrobat, odinštalujte ju kliknutím na tlačidlo Pokračovať.

 

4. Inštalačná obrazovka vás požiada o zadanie vášho mena, organizácie a sériového čísla. Ak produkt používate v skúšobnom režime alebo ste zakúpili odoberanie (len verzia Pro), sériové číslo nemusíte zadať. Ak zadávate sériové číslo, uistite sa, že počítač je pripojený na internet, pretože overenie sériového čísla sa vykoná online. Poznámka: Pri inštalácii v skúšobnom režime môžete softvér používať počas 30-dňového skúšobného obdobia od prvého spustenia.

 

5. Zadajte sériové číslo pre vašu kópiu aplikácie. Sériové číslo jednotlivo licencovaných zakúpených produktov sa nachádza na vonkajšej strane obalu disku DVD. Pri produktoch dodávaných formou ESD (electronic software delivery – elektronické doručenie softvéru) zakúpených prostredníctvom obchodu Adobe Store sa nachádza na stránke s potvrdením o zakúpení. Sériové číslo jednotlivo licencovaných produktov zakúpených formou ESD sa tiež nachádza v histórii objednávok online na adrese http://www.adobe.com. Sériové číslo pre produkty zakúpené prostredníctvom webovej lokality Adobe Licensing Website je k dispozícii vo vašich záznamoch na adrese http://licensing.adobe.com.

 

6. Na obrazovke Aktivácia licencie od spoločnosti Adobe kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Aktivácia je anonymná postupnosť jednoduchých a rýchlych krokov vykonávaných softvérom. Ďalšie informácie o aktivácii produktu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Adobe na adrese: http://www.adobe.com/go/activation_sk/

 

7. Vyberte typ inštalácie:

  • Pri typickej (predvolená je typická) inštalácii sa nainštalujú súbory pre aplikácie Acrobat, Acrobat Distiller, PDFMaker, ovládač tlačiarne Adobe PostScript pre váš systém, štandardné zásuvné moduly a príslušenstvo.
  • Pri úplnej inštalácii sa nainštalujú všetky funkcie aplikácie Acrobat XI. Táto možnosť vyžaduje najviac miesta na disku.
  • Pri vlastnej inštalácii môžete vybrať komponenty, ktoré chcete nainštalovať.

 

Poznámka: Ak chcete zobraziť popis komponentu, vyberte voľbu Vlastné a kliknite na tlačidlo Ďalej. Potom vyberte komponent, aby sa zobrazil jeho popis. Ak nechcete pokračovať vo vlastnej inštalácii, kliknutím na tlačidlo Späť sa vráťte na výber typu inštalácie.

 

Kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Podľa potreby zmeňte inštalačný adresár (v opačnom prípade je zobrazený predvolený adresár) a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

 

8. Kliknite na tlačidlo „Inštalovať“. Spustí sa inštalácia. Ak sú spustené procesy, ktoré sú v konflikte s inštaláciou, inštalačný program vás vyzve na zastavenie týchto procesov, skôr než budete môcť pokračovať v inštalácii. Zavrite proces a kliknutím na inštalačný program pokračujte v inštalácii.

 

9. Posledné je dialógové okno „Inštalácia dokončená“. Kliknite na tlačidlo „Dokončiť“. Teraz môžete spustiť aplikáciu Acrobat.

 

10. Po spustení prijmite licenčnú dohodu s koncovým užívateľom, aby ste softvér mohli používať.

 

11. Ak ste počas inštalácie zadali sériové číslo, pozrite si krok č. 12 uvedený nižšie. Ak aplikáciu Acrobat používate v skúšobnom režime alebo na základe odoberania (len verzia Pro), zobrazí sa obrazovka Požaduje sa prihlásenie. Na obrazovke Požaduje sa prihlásenie vyberte voľbu „Prihlásiť sa teraz“. Na obrazovke Prihlásenie zadajte svoje oprávnenia Adobe ID. Ak nemáte identifikátor Adobe ID, kliknite na tlačidlo „Vytvoriť identifikátor Adobe ID“ a zadajte požadované údaje. Potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť. Podľa pokynov na obrazovke dokončite vytvorenie identifikátora. Kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“. Aplikácia Acrobat by sa teraz mala dať používať.

 

12. Ak ste počas inštalácie zadali sériové číslo, zobrazí sa obrazovka Registrácia. Na obrazovke Registrácia zadajte svoje oprávnenia Adobe ID. Ak nemáte identifikátor Adobe ID, kliknite na tlačidlo „Vytvoriť identifikátor Adobe ID“ a zadajte požadované údaje. Potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť. Podľa pokynov na obrazovke dokončite vytvorenie identifikátora Adobe ID a registráciu. Prípadne môžete kliknúť na tlačidlo „Preskočiť“. DÔLEŽITÉ: Ak chcete aktivovať svoju kópiu softvéru, musíte byť pripojení na internet. Kópiu je potrebné aktivovať do 30 dní. Po 30 dňoch softvér prestane fungovať.

 

Odinštalovanie aplikácie Acrobat XI v systéme Windows

 

1. Pred odinštalovaním aplikácie Acrobat XI deaktivujte produkt. Ak to chcete vykonať, vyberte voľby Pomocník > Deaktivácia… Aplikáciu potom odinštalujte tak, že spustíte Ovládací panel a v ňom vyberiete položku Pridanie alebo odstránenie programov.

 

2. V zobrazenom zozname aplikácií zvýraznite aplikáciu Acrobat XI a kliknite na tlačidlo Odstrániť/Odinštalovať.

 

3. Zobrazí sa dialógové okno s výzvou na potvrdenie odstránenia aplikácie Acrobat. Ak chcete produkt odinštalovať, vyberte voľbu Áno.

Registrácia

 

Aplikácia Acrobat vás po spustení vyzve na prihlásenie a zaregistrovanie softvéru. Ak chcete získať technickú podporu, musíte sa zaregistrovať.

 

Právne upozornenia

Tento produkt sa integruje s online službami, ktoré vyžadujú pripojenie na internet a súhlas s príslušnými podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov (sú k dispozícii na adrese www.adobe.com/go/terms_sk). Online služby Adobe (a) sú k dispozícii len užívateľom, ktorí dovŕšili vek 13 rokov, (b) nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo jazykoch, (c) môžu byť bez upozornenia zrušené a (d) ich používanie môže byť podmienené registráciou, dodatočnými poplatkami alebo poplatkami za odoberanie.

 

Aktualizácie systémových požiadaviek nájdete na adrese http://www.adobe.com/go/acrobat_system_reqs_sk

 

 

© 2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Apple, Mac OS, and Safari are trademarks of Apple Computer, Inc. registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty_sk/

 

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.