Oprogramowanie Adobe® Acrobat® XI Pro i Standard

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Czytaj mnie, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące oprogramowania Adobe® Acrobat® XI Pro oraz Adobe Acrobat XI Standard. Pliki Czytaj mnie, które dotyczą wszystkich produktów, nie zawierają konkretnych nazw programów. Informacje o pomocy technicznej dla oprogramowania Adobe Acrobat XI można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/acrobat_support_pl

 

Wymagania systemowe

 

Wymagania programu Acrobat XI Pro dla systemów Windows®:

 

·         Procesor 1,3 GHz lub szybszy

·         System Microsoft®Windows XP z dodatkiem SP 3 dla wersji 32-bitowych (dodatkiem SP 2 dla wersji 64-bitowych); Windows Server ® 2003 R2 (wersje 32- lub 64-bitowe); Windows Server 2008 lub 2008 R2 (wersje 32- lub 64-bitowe); Windows 7 (wersje 32- lub 64-bitowe); Windows 8 (wersje 32- lub 64-bitowe)

·         512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB)

·         1,9 GB wolnego miejsca na dysku twardym (uwaga: podczas instalacji instalator tworzy pliki tymczasowe, w związku z czym wymagana ilość miejsca jest większa od podanej).

·         Rozdzielczość ekranu 1024 x 768

·         Przeglądarka Internet Explorer 7, 8, 9, 10; Firefox (ESR) lub Chrome

·         Napęd DVD-ROM w przypadku instalacji z płyty DVD

·         Opcjonalnie także wspomaganie sprzętowe grafiki

W przypadku systemów Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 oraz Windows XP z dodatkiem SP2 (wersja 64-bitowa) wymagana jest poprawka KB-930627 firmy Microsoft. Zobacz:

http://support.microsoft.com/kb/930627

 

 

Wymagania programu Acrobat XI Standard dla systemów Windows®:

 

·         Procesor 1,3 GHz lub szybszy

·         System Microsoft®Windows XP z dodatkiem SP 3 dla wersji 32-bitowych (dodatkiem SP 2 dla wersji 64-bitowych); Windows Server ® 2003 R2 (wersje 32- lub 64-bitowe); Windows Server 2008 lub 2008 R2 (wersje 32- lub 64-bitowe); Windows 7 (wersje 32- lub 64-bitowe); Windows 8 (wersje 32- lub 64-bitowe)

·         512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB)

·         1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym (uwaga: podczas instalacji instalator tworzy pliki tymczasowe, w związku z czym wymagana ilość miejsca jest większa od podanej).

·         Rozdzielczość ekranu 1024 x 768

·         Przeglądarka Internet Explorer 7, 8, 9, 10; Firefox (ESR) lub Chrome

·         Napęd DVD-ROM w przypadku instalacji z płyty DVD

·         Opcjonalnie także wspomaganie sprzętowe grafiki

W przypadku systemów Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 oraz Windows XP z dodatkiem SP2 (wersja 64-bitowa) wymagana jest poprawka KB-930627 firmy Microsoft. Zobacz:

http://support.microsoft.com/kb/930627

 

Instrukcje instalacji

 

Aby zainstalować oprogramowanie lub uaktualnić je do najnowszej wersji, wykonaj poniższe instrukcje. W przypadku instalacji uaktualnienia może być wymagane przedstawienie dowodu zakupu.

 

Instalacja programu Acrobat XI w systemie Windows

 

1. Uruchom ponownie system Windows i wyłącz oprogramowanie antywirusowe.

 

2. Podłącz komputer do Internetu.

 

3. Rozpoczęcie instalacji:

  • Jeśli program Acrobat został zakupiony w wersji na płycie DVD, włóż płytę do napędu DVD.
  • Jeśli program Acrobat został zakupiony w wersji pliku do pobrania, zapisz pakiet instalacyjny na dysku twardym.

 

Firma Adobe zaleca wykonanie kopii zapasowej pobranego pakietu — najlepiej na płycie DVD — przed rozpoczęciem instalacji. Po kliknięciu dwukrotnie pliku .exe w celu jego rozpakowania:

 

W systemach Windows XP, na pulpicie zostanie utworzony folder

 

 ?<dysk systemowy>:\Documents and Settings\<użytkownik>\Desktop\Adobe Acrobat XI.

 

W systemach Windows 7 oraz Windows 8 na pulpicie zostanie utworzony folder

 

<dysk system>:\users\<nazwa-użytkownika>\Desktop\Adobe Acrobat XI.

 

Aby rozpocząć instalację, otwórz folder Adobe Acrobat XI i kliknij dwukrotnie plik setup.exe

 

W oknie konfiguracji programu Adobe Acrobat XI wybierz wersję językową, a następnie kliknij „OK”. Upewnij się, że wersja językowa jest zgodna z zakupioną wersją oprogramowania. Kliknij „Dalej” w oknie konfiguracji programu Adobe Acrobat XI Instalator obliczy ilość wymaganego miejsca na dysku oraz sprawdzi dostępność starszych wersji oprogramowania. Jeśli instalator znajdzie starszą wersję tego samego produktu Acrobat, kliknij „Kontynuuj”, aby ją odinstalować.

 

4. Na ekranie konfiguracji należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy oraz numer seryjny. Jeśli korzystasz z programu w wersji próbnej lub posiadasz wykupioną subskrypcję (tylko wersja Pro), nie musisz wprowadzać numeru seryjnego. Jeśli masz zamiar wprowadzić numer seryjny, upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu, ponieważ nastąpi weryfikacja numeru w trybie online. Uwaga: W przypadku instalacji wersji próbnej możesz korzystać z oprogramowania przez 30 dni od daty pierwszego uruchomienia.

 

5. Wprowadź numer seryjny swojej kopii oprogramowania. Numer seryjny kopii oprogramowania z licencją indywidualną można znaleźć na opakowaniu pudełka DVD lub na stronie potwierdzenia zakupu wersji ESD (elektronicznej) za pośrednictwem sklepu Adobe Store. Numer ten można także znaleźć na stronie historii zakupów ESD pod adresem http://www.adobe.com. Numer seryjny kopii oprogramowania zakupionej za pośrednictwem strony Adobe Licensing Website można znaleźć po zalogowaniu się na stronie http://licensing.adobe.com.

 

6. W oknie aktywacji licencji Adobe kliknij „Dalej”. Proces aktywacji obejmuje kilka prostych czynności wykonywanych przez oprogramowanie. Więcej informacji na temat aktywacji można znaleźć pod adresem: http://www.adobe.com/go/activation_pl

 

7. Wybierz typ instalacji:

  • „Typowa” (domyślnie) instaluje pliki programów Acrobat, Acrobat Distiller, PDFMaker oraz sterownik drukarki Adobe PostScript, a także standardowe wtyczki i akcesoria.
  • „Pełna” instaluje wszystkie funkcje programu Acrobat XI i zajmuje najwięcej miejsca na dysku.
  • „Niestandardowa” pozwala wybrać składniki do zainstalowania.

 

Uwaga: Aby przeczytać opisy poszczególnych składników, wybierz „Niestandardowa” i kliknij Dalej. Następnie zaznacz wybrany składnik, aby przeczytać jego opis. Jeśli nie chcesz kontynuować instalacji niestandardowej, kliknij Wstecz, aby powrócić do ekranu wyboru typu instalacji.

 

Kliknij „Dalej”. W razie konieczności zmień domyślny folder instalacji, a następnie kliknij „Dalej”.

 

8. Kliknij „Zainstaluj”, aby rozpocząć instalację. Jeśli w tle są uruchomione procesy wywołujące konflikt, instalator wyświetli monit o ich zakończenie w celu kontynuowania instalacji. Zamknij procesy, a następnie wróć do okna instalatora i kliknij przycisk kontynuacji.

 

9. Jako ostatnie zostanie wyświetlone okno dialogowe „Konfiguracja zakończona”. Kliknij „Zakończ”, i uruchom program Acrobat.

 

10. Po uruchomieniu programu zaakceptuj umowę licencyjną, aby móc korzystać z oprogramowania.

 

11. Jeśli podczas instalacji został wprowadzony numer seryjny, przejdź do kroku 12 poniżej. Jeśli korzystasz z wersji próbnej programu Acrobat lub posiadasz subskrypcję (tylko wersja Pro), zostanie wyświetlony Wymagane logowanie. Na ekranie tym wybierz „Zaloguj się”. Na ekranie logowania wprowadź dane swojego identyfikatora Adobe ID. Jeśli nie masz identyfikatora Adobe ID, kliknij opcję „Utwórz identyfikator Adobe ID” i podaj wymagane dane. Następnie kliknij Utwórz. Aby dokończyć proces tworzenia identyfikatora wykonaj instrukcje na ekranie. Kliknij „Zaloguj się”. Program Acrobat będzie teraz gotowy do użycia.

 

12. Jeśli podczas instalacji został wprowadzony numer seryjny, zostanie wyświetlony ekran Rejestracja. Na ekranie rejestracji wprowadź dane swojego identyfikatora Adobe ID. Jeśli nie masz identyfikatora Adobe ID, kliknij opcję „Utwórz identyfikator Adobe ID” i podaj wymagane dane. Następnie kliknij Utwórz. Aby dokończyć proces tworzenia identyfikatora Adobe ID oraz rejestracji produktu wykonaj instrukcje na ekranie. Opcjonalnie możesz kliknąć przycisk „Pomiń”. WAŻNE: Do aktywacji oprogramowania wymagane jest połączenie z Internetem. Aktywacji oprogramowania należy dokonać w ciągu 30 dni. Po upływie 30 dni oprogramowanie przestanie działać.

 

Dezinstalacja programu Acrobat XI w systemie Windows

 

1. Przed odinstalowaniem programu Acrobat XI dokonaj Dezaktywacji produktu. Aby tego dokonać wybierz w programie polecenie Pomoc > Dezaktywacja. Następnie, aby odinstalować program, przejdź do panelu sterowania i wybierz opcję Dodaj lub usuń programy.

 

2. Zaznacz Acrobat XI na liście aplikacji, a następnie kliknij przycisk Usuń/Odinstaluj.

 

3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie usunięcia programu Acrobat. Aby odinstalować program, wybierz Tak.

Rejestracja

 

Po uruchomieniu program Acrobat     wyświetla monit o zalogowanie się i rejestrację oprogramowania. Rejestracja jest wymagana do uzyskania pomocy technicznej.

 

Informacje prawne

Ten produkt jest zintegrowany z usługami internetowymi, które wymagają połączenia z Internetem oraz zaakceptowania warunków użytkowania i zasad prywatności (dostępne pod dresem www.adobe.com/go/terms_pl). Usługi internetowe firmy Adobe są (a) dostępne wyłącznie dla użytkowników powyżej 13. roku życia; (b) dostępne w wybranych krajach i regionach, (c) mogą zostać wyłączone bez wcześniejszego powiadomienia; oraz (d) do korzystania z nich może być wymagana rejestracja, dodatkowe opłaty oraz opłaty z tytułu subskrypcji.

 

Aktualne informacje o wymaganiach systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/acrobat_system_reqs_pl

 

 

© 2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Apple, Mac OS, and Safari are trademarks of Apple Computer, Inc. registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty_pl

 

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.